Karate & Kyokushin

Karate is een vechtkunst / vechtsport / zelfverdedigingvorm met een lange, rijke historie, Het woord Karate is opgebouwd uit de 2 Japanse woorden 'Kara' en 'Te' en betekent letterlijk 'lege hand'; kara = leeg; te = hand. Lege hand geeft letterlijk aan dat men ongewapend is. Door Karatetraining kunnen diverse ledematen van het lichaam gebruikt worden als wapens. Karate is zowel (ongewapende) zelfverdediging, kunstvorm, sport als filosofie. Omdat iedere persoon een andere persoonlijkheid of insteek heeft, kan de persoonlijke betekenis van het Karate(beoefenen) per persoon verschillen. Mede om deze redenen hebben diverse Karate grootmeesters in het verleden hun eigen school (Ryu, oftewel Karate stijl) opgericht.

De oorsprong van moderne vechtsporten zoals Karate ligt in India. Via rondreizende monniken zijn de vechtkunsten eeuwen geleden via China en Okinawa (destijds nog zelfstandig) uiteindelijk in Japan beland. In het verre verleden werden de vechtkunsten gebruikt gedurende man tegen man gevechten tijdens oorlogsvoering. Karate zoals het nu beoefend wordt werd rond 1900 verder ontwikkeld door de grondlegger van het moderne Karate en met name de Shotokan stijl, Gichin Funakoshi, die werd geboren in 1869 in Okinawa. Hij trok naar Japan en introduceerde de vechtkunst aldaar. In 1917 gaf hij, op verzoek van het Japanse ministerie, in diverse universiteiten lezingen en demonstraties. Het Karate verspreidde zich daarna snel. Uiteraard eerst in Japan, maar al snel wereldwijd. Martial Arts werden pas als officieel georganiseerde en erkende vechtkunsten / vechtsporten wereldwijd beoefend na de 2e wereldoorlog. Met name doordat er in Japan na de capitulatie in 1945 vele Amerikaanse soldaten verbleven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het Karate al in de Verenigde Staten werd beoefend voordat het zijn intrede in Europa maakte. Ook al voor de 2e wereldoorlog ivm de vele immigranten uit Azie. Karate deed zijn intrede in Europa rond 1960; in Nederland 1962.

De naam van de Karate stijl die wij beoefenen is Kyokushin, of Kyokushinkai en staat bekend als de hardste karate stijl. Deze stijl werd in 1953 opgericht door de in 1994 overleden Mas Oyama die door zijn miljoenen volgelingen respectvol Sosai (oprichter van de stijl) werd genoemd.

Naast de Japanse Karatetechnieken leert men ook alle benamingen in het Japans. Op deze website is een uitgebreide lijst met Japanse Budo termen te vinden.

Enkele sporten die afgeleid zijn van Karate zijn Kickboxing, K-1 en Taekwondo.

Kyokushin Karate beoefenen betekent jezelf bekwamen in meerdere, zoals onderstaande, onderdelen. Dit betekent veelzijdig en compleet worden.

Junan: voorbereidende / lichamelijke oefeningen zoals conditietraining, spierversterking, stretching. Lichaamsdelen, zoals spiergroepen, opwarmen en gereedmaken voor de komende inspanningen; warming-up.

Ido: Ido bestaat uit: Stoottechnieken (Tsuki-waza), Slagtechnieken (Uchi-waza), Traptechnieken (Geri-waza) en afweertechnieken (Uke-waza); deze dienen zowel in Ido Kihon als Ido Geiko te worden geoefend.
Ido Kihon: (basistechnieken waarbij men op dezelfde plek blijft staan)
Ido Geiko: (basistechnieken in beweging; voorwaarts / achterwaarts )

Hokyo: Krachttraining om het lichaam te versterken, zoals push-ups, sit-ups, squat, lunges. De oefeningen dienen zowel om sterker te worden als deze steeeds langer vol te kunnen houden.

Kata: Vormen, vastgestelde formele oefeningen. Aaneenschakelingen van aanvallen en verdedigingen tegen een denkbeeldige tegenstander. Er staat uitgebreide info over Kata op deze website.

Yakusoku Kumite: aanval / verdedigingsoefeningen met vastgestelde technieken. Hier leer je bij een aanval de juiste verdediging toe te passen.

Tameshiwari: breektesten; het breken van planken, stenen, dakpannen, ijsblokken, honkbalknuppels et cetera. Oefeningen voor (ver)gevorderden. Vereiste tijdens hogere examens en bij wedstrijden.

Goshin Jutsu: zelfverdedigingoefeningen. Praktijkgerichte trainingen. Je leren verdedigen op straat is anders dan tijdens de Karateles of wedstrijd. Als iemand je op straat aanvalt zal deze alle regels aan zijn laars lappen; je dient je dus op zo'n moment op een andere manier en met gebruik van andere technieken te verdedigen.

Kumite, Jiyu Kumite of Jissen Kumite: vrij vechten, sparring; naar eigen inzicht aanvallen en verdedigingen met geleerde technieken.

Shiai Kumite: Toernooi of wedstrijdvechten

Karate leren gaat stapsgewijs. In het kort beschreven ziet het leerplan er als volgt uit:
  1. Technieken aanleren, conditie opbouw, spierkracht en spieruithoudingsvermogen vergroten
  2. Leren vechten; geleerde technieken in de praktijk (sparring en kata's) leren toepassen
  3. Zelfverdediging en vrij vechten; eventueel deelname aan wedstrijden / toernooi
  4. Technieken en kata's altijd weer perfectioneren. Volgens het 'Ren Ma' principe (altijd polijsten)
  5. Het geleerde aan nieuwe leerlingen of personen in lagere graad doorgeven / uitleggen

Kyokushin Karate

Er zijn verschillende Soft of Semi Contact Karate stijlen, zoals Shotokan, Wado ryu, Goju ryu, waar elkaar raken minimaal is toegestaan. Kyokushin Karate is echter het tegenovergestelde; een praktische, effectieve 'No-Nonsense' Full Contact stijl waar het, net als bij contactsporten als Kickboxing of Rugby, toegestaan is elkaar voluit te raken. Hierdoor is Kyokushin, Knock-out Karate, niet alleen een der meest effectieve vormen van zelfverdediging, maar ook een der spectaculairste wedstrijdvormen. Deze stijl werd ontwikkeld door Masutatsu Oyama; ook wel Mas Oyama genoemd. Kyokushin staat ook bekend onder de naam 'The World's Strongest Karate' of 'street fighting Karate' omdat deze Full Contact vechtmethode met gebruik van onder meer handen, benen, ellebogen, knie�n en worpen, een der meest complete manieren is om je op straat te verdedigen. Een der meest effectieve technieken uit het Kyokushin is de zogenoemde 'Low Kick'' de trap naar het bovenbeen, die ook veelvuldig in het Muay Thai of Kickboxing gebruikt wordt. Met gebruik van Semi Contact technieken is de kans dat een aanvaller afgeschrikt of uitgeschakeld wordt aanzienlijk minder groot dan wanneer deze geconfronteerd wordt met een ervaren Kyokushin Karate beoefenaar.

Kyokushin Karate (ook wel Kyokushinkai Karate genoemd) onderscheidt zich met name van andere Karate stijlen door de karakteristieke 'Full Contact' gevechtstijl waarbij de nadruk ligt op discipline, doorzettingsvermogen en doeltreffendheid. Zouden we Karatebeoefenaars vergelijken met militairen, dan kunnen we stellen dat Kyokushin Karate de elite eenheid, zoals mariniers of commando's onder de vechtsporten is. Naast eerder genoemde discipline en doorzettingsvermogen zijn er ook andere vergelijkingen met militairen te maken; er is bij beiden uniformiteit en een rangorde. Aan Kyokushin beoefenaars kunnen we middels de kleur van de banden zien tot welk niveau de drager gevorderd is. Tijdens ieder examen dient men zich te bewijzen middels vastgestelde en verplichte exameneisen. Deze bestaan onder meer uit onderdelen als kihon (basis technieken), kumite (vechten met tegenstanders), kata (uit het hoofd geleerde vastgestelde vormen), het uitvoeren van stoot- en trap technieken en combinaties op trapkussens en tameshiwari (breektesten; het breken van stenen, dakpannen, planken, honkbalknuppels et cetera). Breektesten worden uitsluitend op gevorderd niveau, tijdens hogere examens, wedstrijden en demonstraties (en door liefhebbers die zich hierin specialiseren) uitgevoerd.

In tegenstelling tot beoefenaars van andere Karate stijlen voelen Kyokushin beoefenaars zich -ook internationaal- met elkaar verbonden; de verbroedering en onderling respect tussen de beoefenaars is ongekend groot, zelfs als ze elkaar tijdens een toernooi keihard hebben moeten bestrijden.

Kyokushin staat ook bekend als een eerlijke vorm van Karate. Tijdens soft contact wedstrijden wordt te hard contact weleens gesimuleerd om middels diskwalificatie van de tegenstander de wedstrijdwinst binnen te slepen. Dat is natuurlijk oneerlijk en onsportief. Dit is tijdens Kyokushin wedstrijden vrijwel niet mogelijk;(te) hard raken betekent immers meestal je tegenstander verslaan en de wedstrijd winnen� Het recht van de sterkste, of beste vechter dus. Daarom wordt er tijdens Kyokushin trainingen altijd met tomeloze inzet getraind. Wil je niet moe worden; dan kun je beter thuis blijven of een andere sport uitzoeken! Daar zijn we heel eerlijk in. Uiteraard kan en wil niet iedereen wereldkampioen worden en trainen de meeste mensen op recreatieve basis. Dat wil echter niet zeggen dat we de normen verlagen. Kyokushin blijft zodoende de ultieme vorm van Karate beoefening.

Kyokushin is, mede wegens het positieve, opvoedkundige karakter, bij uitstek geschikt voor jeugd (zie ons uitgebreide menu over kindvriendelijk jeugd Karate). Regelmatig ontvangen we complimenten van ouders over de positieve invloed van de lessen op hun kind. Jeugdwedstrijden vinden plaats met hoofd-, hand-, been en kruisbeschermers. Ook tijdens de trainingen dient men beschermers te gebruiken; ter voorkoming van blessures van zowel jezelf als je trainingspartners..

Kyokushin Karate is een uitermate geschikte sportbeoefening voor dames (denk aan vetverbranding en zelfverdediging).

'Kyokushinkai' is een Japanse benaming, bestaande uit de volgende samengestelde begrippen:

Kyoku betekent maximale, het uiterste of ultieme
Dit betekent dat je het maximale uit elke situatie wilt halen middels door te zetten; doorzettingsvermogen, je volledig te geven, tot het uiterste te gaan voor hetgeen je wilt bereiken.

Shin betekent de waarheid.
Dit kun je alleen met een ijzeren discipline en de juiste mentaliteit bereiken. Je zult zonder marchanderen de realiteit tegemoet moeten treden en zal je, wanneer je dit kunt opbrengen, in je zelfvertrouwen sterken.

Kai betekent samenwerken.
Dit staat voor het samenwerken met elkaar in de juiste verhouding, altijd met het nodige respect voor ieders standpunt. Respect is een essentieel punt in de relatie van mens tot mens.

In het kort omschreven betekent Kyokushinkai 'De weg van de ultieme waarheid'

Kyokushin Karate


Translate the website

Karate Kids Corner
Schoolkarate

Wij werken mee aan het project
Schoolkarate
op basis- en middelbare scholen
Foto album

Wedstrijdtraining Ruud Muller Shihan
Wedstrijdtraining Ruud Muller Shihan