Jeugdkarate

Kyokushin Karate, een sport met veelzijdige lichaamsbeweging en inzet van alle spiergroepen, is uitermate geschikt voor opgroeiende jeugd; zowel jongens als meisjes. Het is tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend dat de jeugd opgroeit tot gezonde lichamelijk goed ontwikkelde, zelfverzekerde volwassenen. Kinderen lopen en fietsen steeds minder, zitten vaker voor TV of computer en gaan ook minder vaak sporten. Overgewicht, onzekerheden, bewegingsstoornissen, slechte motoriek of een slechte houding komen regelmatig voor; de oorzaak is vaak terug te vinden in teveel aan energie en een gebrek aan veelzijdige beweging, sport of zelfvertrouwen.

De effecten van jeugdkarate

Zelfvertrouwen

Kyokushin Karate is een sport waarin kinderen aan hun zelfvertrouwen kunnen werken, maar ook op positieve wijze hun teveel aan energie, stress en eventueel overgewicht kwijt kunnen raken. Stress bij kinderen vraagt u zich misschien af? Ja, er rust vaak een enorme (niet altijd merkbare) prestatiedruk op schoolgaande jeugd en sport kan daarom een welkome uitlaatklep zijn.

Doorzettingsvermogen

Door de Karatetraining krijgt men ook te maken met doorzettingsvermogen, iets dat ook in het verdere leven, school, werk, relatie et cetera van belang kan zijn. Kyokushin Karate, een sport met veelzijdige lichaams-beweging en inzet van alle spiergroepen, bevat onder anderen de volgende elementen: lichaamshouding, lichamelijke ontwikkeling, conditie, lenigheid, kracht, balans, motoriek, karaktervorming, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, discipline, wederzijds respect en zelfbeheersing.

Positieve invloed

Ouders zijn vaak blij met de resultaten van de Karate trainingen die een zeer positieve invloed hebben op de discipline, omgangsvormen, mentale- en lichamelijke ontwikkeling van hun kinderen. Karate beoefenen is sportief en gedisciplineerd bezig zijn. Jeugdige Karatebeoefenaars wordt -afhankelijk van de leeftijd- de technieken spelenderwijs aangeleerd.

Zelfverdediging

Karate is een zelfverdedigingsport; uiteraard leert men zichzelf te verdedigen, waardoor het zelfvertrouwen wordt vergroot. Tevens leert men zich in bepaalde conflictsituaties juist te beheersen, het gevecht juist te ontwijken ipv aan te gaan (temeer omdat ze zich mentaal en fysiek sterker / weerbaar voelen en geleerd hebben hoe met conflictsituaties omgegaan kan worden; vechten lost immers vaak niets op).

Respect

Binnen het Kyokushin Karate is discipline en respect erg belangrijk. Omdat de tijdens de Karate lessen aangeleerde technieken uiteraard niet zomaar op straat, het schoolplein of elders gebruikt mogen worden, wordt hier dan ook vanaf de eerste les aandacht aan besteed. Luisteren naar de leraar, respect hebben voor de leraar en de andere kinderen is daarbij erg belangrijk.

Discipline

Niet luisteren of te laat komen betekent hier op aangesproken worden en een aantal malen opdrukken. Deze tijdens de Karate lessen aangeleerde discipline speelt ook een belangrijke rol in hun houding ten opzichte van hun naaste omgeving (omgang met- en respect naar ouders, broertjes en zusjes, vriendjes, leraren, altijd op tijd leren komen et cetera) en hun latere leven. Karatebeoefenaars zijn daarom vaak zelfverzekerde en evenwichtige persoonlijkheden.

Consequenties

Misbruik van geleerde technieken (zoals vechten op school of straat) heeft ernstige consequenties. Hiermee wordt namelijk ook de sport en de sportschool geschaad. In ernstige gevallen zal de leerling voor korte tijd of zelfs voorgoed geschorst worden.

Voorrang schoolprestaties

Als schoolprestaties achteruit gaan of tegenvallen, is de Karateleraar -degene waar de leerling respect voor heeft- voor ouders een goed middel om de leerling daar op aan te spreken. Voor ons geldt dat school ten aller tijde voor de sport gaat, ook als de leerling daarom geen Karate meer kan beoefenen. 

Leeftijden

Jongens en meisjes van 6 tot en met 10 a 12 jaar (basisschool leeftijd) trainen in dezelfde groep. Zowel de grote als de kleinere kinderen krijgen dezelfde leerstof (zoals examen eisen), maar worden benaderd op hun eigen leeftijd- en Karate niveau en trainen veelal met hun leeftijdsgenoten.

Jongens en meisjes die al langer trainen, gevorderd zijn of een bepaalde leeftijd hebben bereikt (10 a 12 jaar) kunnen in een volgende groep trainen. Jeugdigen vanaf 14 jaar mogen (als zij dat verkiezen) in het lesuur voor volwassenen meetrainen. 

Er is wekelijks ook een lesuur waar zowel jeugd als volwassenen trainen (ook ouders van onze jeugdleden hebben zich enthousiast aangemeld).

Voor de jeugd is het qua discipline en sneller oppakken van de leerstof een goede ontwikkeling om af en toe samen met volwassenen te trainen.

In dit lesuur geven we onze jeugdleden ook vaak 1-op-1 begeleiding door een gevorderde volwassene. 

Young lions (5-8 jaar)

Binnen het Kyokushin noemen we onze jeugd in de leeftijd 5-8 ook wel 'Jonge leeuwen' (Internationaal Young Lions). Dit is afgeleid van het in Japan bekende Kyokushin 'Uchi Deshi' programma, waar jonge (en ook oudere) leerlingen voor de tijdsduur van 1000 dagen) inwonend student werden. 

Het Young Lions programma biedt de voordelen van spelenderwijs leren en meer complexe Karate technieken op te nemen. Naast leuke lichamelijke activiteit, Karate met tussendoor spelletjes concepten, leert men onder meer persoonlijke verantwoordelijkheid, zelfbeheersing, geduld, respect voor zichzelf en anderen, en een positieve houding. 

Kyokushin Junioren (8-14 jaar)

De op de Kyokushin Junioren gerichte training bevat concepten evenredig aan de leeftijd en hun behoeften. De junioren leren dezelfde basistechnieken, combinaties en vormen als de volwassen in hun Karatelessen.

Echter sparren (vrij vechten) wordt gedaan op een zeer gecontroleerde wijze en met beschermers.

De jeugd leert eerst hun geleerde technieken op volwassenen uitproberen, voordat zij tegen leeftijdsgenoten komen te staan. Op deze manier worden ze voorbereid.

Kyokushin Volwassenen (vanaf 15 jaar)

Volwassenen leren de volledige syllabus (lijst met exameneisen) van deze traditionele Japanse krijgskunst.

Aparte klassen voor volwassenen, voor gevorderde leerlingen en speciale klassen voor kata, vechten, en zelfverdediging behoren tot onze mogelijkheden. 

Trainen

Kyokushin is, mede wegens het positieve, opvoedkundige karakter, bij uitstek geschikt voor jeugd. Regelmatig ontvangen we complimenten van ouders over de positieve invloed van de lessen op hun kind.

(Wedstrijd-)vechten

Jeugdwedstrijden vinden plaats met hoofd-, hand-, been en kruisbeschermers. Ook tijdens de trainingen dient men beschermers te gebruiken; ter voorkoming van blessures van zowel jezelf als je trainingspartners.

Trainen voor examens

4 maal per jaar vinden er examens plaats (voor degenen die daar aan toe zijn). Examens zijn niet alleen bedoeld voor het behalen van hogere banden, het is tevens een uitdaging, een test waarbij men leert omgaan met spanning en presteren op het juiste moment. 
Een maal per jaar wordt er voor de ouders een demonstratie gegeven door alle jeugdleden. Ouders kunnen zo de vorderingen van hun kroost bewonderen en desgewenst filmen. Aan het eind van het seizoen wordt er een leuke activiteit voor de jeugd georganiseerd. De kinderen leren elkaar zo ook op een andere manier kennen. 

Voor de jeugd zijn er een aantal 'tussen examens', zodat zij niet alle oefenstof voor 1 examen dienen te onthouden; er dient (net als op school) immers steeds meer en moeilijker oefenstof onthouden te worden. Alle oefenstof per 2 examens is voor de jeugd verdeeld over 3 examens. Het voordeel is dan ook dat ze sneller weer toe zijn aan een volgend examen. Dit werkt positief; als kinderen maar 1 of hooguit 2x per jaar examen 'mogen' doen verliezen ze vaak hun interesse en motivatie. 

Wedstrijden

Een maal per jaar vindt er voor de jeugdige Karate beoefenaars een club kampioenschap plaats, waarbij zij uiteraard mogen worden aangemoedigd door vaders, moeders, broertjes, zusjes, opa's en oma's !!! De kinderen leren zo in een vertrouwde omgeving ook het wedstrijdelement van hun sport kennen. Deelname is niet verplicht. Uiteraard kan tijdens een toernooi of kampioenschap niet iedereen winnen en is leren verliezen, verlies dragen, discipline tonen, respect tonen naar de scheidsrechters en tegenstanders ook belangrijk. Jeugdwedstrijden zijn uiteraard anders dan die van volwassenen, er zijn meer regels, er mogen bepaalde technieken niet worden uitgevoerd en er worden meer beschermers gebruikt, zoals scheen-, hand-, kruis- en hoofdbeschermers. De winnaars ontvangen uiteraard een prijs. Het is ook mogelijk meer wedstrijdervaring op te doen; enkele malen per jaar kan worden deelgenomen aan nationale (en zelfs internationale) jeugdtoernooien. 

Weten waar je aan begint...

Kyokushin Karate is een Full Contact sport, net als Judo, Boksen, Rugby, Kickboxing en diverse andere sporten dit ook zijn. Er bestaan echter ook non contact Karate stijlen, zoals Wado, Goju en Shotokan, bij deze stijlen is elkaar raken streng verboden. Tijdens de Kyokushin training mag men elkaar gecontroleerd raken en wordt er getraind met been-, kruis- en hand beschermers. Tijdens wedstrijden voor volwassenen mag zelfs voluit worden geraakt (bepaalde technieken zijn uiteraard niet toegestaan, zoals stoten naar het hoofd, schoppen naar het kruis et cetera). Het Kyokushin, Full Contact, staat daarom dichter bij de realiteit dan non (of semi) contact Karate, immers als je op straat wordt aangevallen is het altijd gewelddadig en Full Contact. Full Contact Karate beoefenaars hebben geleerd daar mee om te gaan, ze hebben ook getraind op incasseren, de non contact Karate beoefenaar niet. 

Zelf Kyokushin Karate uitproberen?

Dat kan: train een maand gratis met ons mee!

  • Wij bieden trainingen in Hilversum voor jeugd en volwassenen. 
  • U kunt ons bereiken via het contactformulier, waarna we u graag informeren omtrent de trainingsmogelijkheden voor u en/of uw kind. 
  • Inschrijven is bij ons pas nodig nadat men 1 maand GRATIS en vrijblijvend heeft mogen meetrainen. 
  • Wij zijn een Karatevereniging zonder winstoogmerk en rekenen daarom geen inschrijfgeld, is er geen opzegtermijn en er wordt tijdens de zomervakantie geen contributie gerekend.
  • Binnen onze karateschool staat saamhorigheid centraal. Nieuwe leden worden hartelijk verwelkomd en geïnformeerd; gevorderde leerlingen zullen voor, tijdens en na de les altijd bereid zijn minder gevorderde personen te helpen.

KOM EENS EEN MAAND GRATIS MEETRAINEN EN ERVAAR ZELF HOE LEUK HET IS 

Meld je aan

©2017 Karateschool Hilversum

Delen